• Witamy na stronie pierwszej polskiej grupy programu Gifts Roll Up - najbardziej dochodowego systemu do zarabiania w Internecie jaki kiedykolwiek powstał - GRU to unikalna fuzja programu partnerskiego z programem darowizn. Wystarczy zaznaczyć, że koszt prowadzenia to 25$/mc lub 70zł/mc, które wraca po zaproszeniu 1 osoby (100% stopa zwrotu!), a płatności odbywają się bez udziału firmy - bezpośrednie przelewy między użytkownikami! Opcje dodatkowe sprawiają, że jest to najlepszy program typu Reverse 2up System, dotąd nieznany w Polsce. Plus darmowe 30 dni na sprawdzenie jak powyższe warunki przekonują potencjalnych współpracowników! Zapraszam do lektury...

    Aktualizacja: GRU w Polsce nie odniosło sukcesu :)

Cash Balance Reader

» CASH BALANCE READER «

Czytnik sald gotówkowych - Klikasz Raz i Wiesz ile Masz


PRZECZYTAJ TO!


• Próbowałem z programami referencyjnymi, dlatego widzisz tę stronę, ale już tego nie robię i musisz wiedzieć, że nie jest to sposób zarabiania dla każdego! Wszystkie mlmy w których uczestniczyłem upadły (patrz prawy panel)
• Kluczem w każdym biznesie, szczególnie ebiznesie jest tworzenie wartości dla innych! Wyspecjalizuj się w jakiejś dziedzinie (najlepiej w tym czym się naturalnie interesujesz) i zacznij od stworzenia bloga/portalu na Wordpressie. Twórz bogate merytorycznie artykuły, buduj listę czytelników biuletynu zbierając adresy email i... stale się edukuj wdrażając skuteczne nowości! TWÓRZ WŁASNĄ MARKĘ, NIE KOGOŚ!


Zgodnie z przewidywaniami, pojawiły się opinie o nielegalności Gifts Roll Up w Polsce. Dlatego wychodząc naprzeciw postanowiłem napisać ten artykuł opierając się na zapisach polskiego prawa, oczywiście z prawniczą pomocą w interpretacji.

Legalność Gifts Roll Up 

O nie łamaniu jakichkolwiek zapisów prawa przez program GRU świadczą minimum 3 czynniki:
1. Uregulowania prawne w USA (skąd pochodzi GRU) są znacznie bardziej restrykcyjne niż w Polsce.
2. System Reverse2Up z bezpośrednim przekazywaniem 100% od sprzedaży między uczestnikami programu istnieje bez zakłóceń w Infinity Downline od 2009r.
3. Serwis płatności internetowych Alertpay także weryfikuje firmy pod kątem legalności, dopuszczenie GRU przez ten bank do obsługi płatności świadczy jednoznacznie o nie łamaniu zapisów prawa.

To wystarczy, aby potwierdzić legalność a teraz podatek.

Pierwsza ocena prawna w/g znajomego prawnika:

Podatek

Umieszczenie w tytule przelewu do sponsora słowa "darowizna" klasyfikuje system GRU do programu darowizn. Instytucja darowizny w polskim prawie jest LEGALNA i nieopodatkowana jeśli suma przekazanej darowizny od 1 obcej osoby nie przekroczy 4902zł w ciągu 5 lat.

Czyli osiągniętego zysku w GRU nie trzeba opodatkowywać ponieważ:

kursu kupna dolara amerykańskiego w/g NBP z dnia 24.12.2010r to 3,01zł, czyli

25$ x 3,01 daje 75,25zł miesięcznie od 1 poleconej osoby

5 lat to 60 miesięcy, czyli

60 x 75,25zł daje 4515zł 

(NIEOPODATKOWANY LIMIT DAROWIZN NIE ZOSTAJE PRZEKROCZONY !!!)

Oczywiście wahający się kurs walut może zmienić wyliczenia, jednak należy pamiętać o tym, że:
- nieopodatkowany limit darowizny rośnie na przestrzeni ostatnich lat
- wkrótce Polska wejdzie do strefy euro co też zmieni limit (prawdopodobnie na korzystniejszy)

Natomiast ewentualne przekroczenie limitu spowoduje wymóg odprowadzenia podatku od nadwyżki ale w wysokości zaledwie kilku procent w przeciwieństwie do kilkudziesięciu w przypadku rozliczenia tego zysku w inny sposób.

Sprzedaż lawinowa omówiona jest w Art. 17c. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r Dz. U. z 2003r Nr.153 poz. 1503

Program darowizn nie podlega pod omawiane kwestie, ponieważ nie jest firmą i nie organizuje sprzedaży produktów, natomiast partner ma udostępnione bezpłatnie serwis i wiedzę, które mają mu pomóc w osiągnięciu sukcesu finansowego.

Działalność piramid finansowych w świetle prawa karnego:

Art. 286 KK przewiduje trzy formy oszustwa:

- wprowadzenie w błąd (udzielenie mylnych informacji dotyczących rzeczywistości),
- wyzyskanie błędu (skorzystanie z czyjegoś mylnego przekonania o istniejącej rzeczywistości),
- wyzyskanie niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania innej osoby.

W odniesieniu do piramid finansowych mogłaby mieć zastosowanie jedynie forma opisana w pkt. 1 tego przepisu, tzn. wprowadzenie w błąd osoby włączającej się do takiej struktury.

Komentarz Prawnika:

Art. 286 KK NIE MA zastosowania, ponieważ na stronach serwisu wszystko jest wytłumaczone w taki sposób, żeby każdy mógł to zrozumieć i wybrać czy chce w programie uczestniczyć. Ponadto nie ma wyraźnego nakłaniania do wpłaty, a jedynie propozycja, na którą nikt nie musi się zgadzać, a jedynie dobrowolnie przystąpić do programu.

W artykułach opisujących Program darowizn jasno i przejrzyście przedstawione są zasady i warunki , których spełnienie umożliwia osiągnięcie korzyści finansowych. W praktyce jest to potwierdzone wypłatami jakie uzyskali ci partnerzy, którzy spełnili podane warunki.

Jak napisałem na początku jest to opinia ZNAJOMEGO adwokata, dlatego zwróciłem się o poradę prawną do kilku niezależnych znawców polskiego prawa i wkrótce ich opinie także umieszczę w tym poście.

0 komentarz "Legalność GRU w Polsce i podatek"

Prześlij komentarz