• Witamy na stronie pierwszej polskiej grupy programu Gifts Roll Up - najbardziej dochodowego systemu do zarabiania w Internecie jaki kiedykolwiek powstał - GRU to unikalna fuzja programu partnerskiego z programem darowizn. Wystarczy zaznaczyć, że koszt prowadzenia to 25$/mc lub 70zł/mc, które wraca po zaproszeniu 1 osoby (100% stopa zwrotu!), a płatności odbywają się bez udziału firmy - bezpośrednie przelewy między użytkownikami! Opcje dodatkowe sprawiają, że jest to najlepszy program typu Reverse 2up System, dotąd nieznany w Polsce. Plus darmowe 30 dni na sprawdzenie jak powyższe warunki przekonują potencjalnych współpracowników! Zapraszam do lektury...

    Aktualizacja: GRU w Polsce nie odniosło sukcesu :)

Cash Balance Reader

» CASH BALANCE READER «

Czytnik sald gotówkowych - Klikasz Raz i Wiesz ile Masz


PRZECZYTAJ TO!


• Próbowałem z programami referencyjnymi, dlatego widzisz tę stronę, ale już tego nie robię i musisz wiedzieć, że nie jest to sposób zarabiania dla każdego! Wszystkie mlmy w których uczestniczyłem upadły (patrz prawy panel)
• Kluczem w każdym biznesie, szczególnie ebiznesie jest tworzenie wartości dla innych! Wyspecjalizuj się w jakiejś dziedzinie (najlepiej w tym czym się naturalnie interesujesz) i zacznij od stworzenia bloga/portalu na Wordpressie. Twórz bogate merytorycznie artykuły, buduj listę czytelników biuletynu zbierając adresy email i... stale się edukuj wdrażając skuteczne nowości! TWÓRZ WŁASNĄ MARKĘ, NIE KOGOŚ!


Poniższe warunki stanowią umowę między użytkownikiem a firmą (GiftsRollUp.com). Niniejszy regulamin reguluje korzystanie z usług świadczonych przez GiftsRollUp.com (usług online) oraz z dostępnych w nim materiałów.

Niniejsze warunki świadczenia usług regulują Twój stosunek do nas i naszych członków. Możemy zmienić niniejszy regulamin świadczenia usług w każdym czasie, gdy uznamy to za stosowne. Jeśli dokonamy zmian, które naszym zdaniem będą miały istotny wpływ na korzystanie z usług i materiałów, poinformujemy Cię, wysyłając e-mail, jeśli mamy Twój bieżący adres e-mail, i umieścimy informację o aktualizacji regulaminu na stronie. Jeśli nie zgadzasz się ze zmianami regulaminu, natychmiast zaprzestań korzystania z witryny. Dalsze korzystanie z usług po wprowadzeniu zmian w życie oznacza zgodę na nowe warunki. Zachęcamy do regularnego zapoznawania się z niniejszymi warunkami świadczenia usług. 

Materiały na stronie internetowej GiftsRollUp.com są dostarczane w istnejącej postaci bez żadnych gwarancji. GiftsRollUp wyklucza wszystkie gwarancje, nie ograniczając się do gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. GiftsRollUp nie gwarantuje, że funkcje zawarte w materiałach będą nieprzerwane lub wolne od błędów, lub że strona GiftsRollUp.com i serwer, który ją udostępnia są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów. GiftsRollUp.com nie składa żadnych zapewnień ani oświadczeń dotyczących używania lub wyników wykorzystywanie materiałów w serwisie GiftsRollUp.com pod względem ich poprawności, dokładności, rzetelności, lub w inny sposób.

Wszelkie roszczenia dotyczące aktualnych zarobków lub przykłady wyników mogą być zweryfikowane na życzenie. Twój poziom sukcesu w osiąganiu wyników opisanych w naszych materiałów zależy od czasu, który poświęcisz na program, pomysłów i technik, Twoich finansów, zgromadzonej wiedzy i różnych innych umiejętności. GiftsRollUp zrobi wszystko, aby pomóc Ci w osiąganiu Twoich celów, jednak ze względu na różnice we wspomnianych czynnikach w zależności od osoby, nie możemy zagwarantować sukcesu lub poziomu dochodów. Nie jesteśmy odpowiedzialni za Twoje działania.

W żadnych okolicznościach, w tym zaniedbaniach, my, czy ktokolwiek inny zaangażowany w tworzenie, produkcję i dystrybucję tej usługi, nie ponosi odpowiedzialności za:- jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne lub wtórne wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z tej usługi;
- wszystkie pliki i oprogramowania w niej zawarte włącznie, ale nie tylko,
- poleganie na wszelkich informacjach uzyskanych za pośrednictwem tej usługi, lub które wynikają z błędów, zaniedbań, przerw, usunięć plików lub e-mailów, błędów, usterek, wirusów, opóźnień w działaniu lub transmisji
- nie ogranicza się do zdarzeń losowych, awarii łączności, kradzieży, zniszczenia lub nieautoryzowanego dostępu do naszych danych, programów lub usług

Zasady refundacji

Kiedy stajesz się członkiem Gifts Roll Up, kupujesz jeden z 5 pakietów produktów bezpośrednio od sponsora, a nie z Gifts Roll Up. Właśnie dlatego nie możliwe jest uzyskanie refundacji z Gifts Roll Up.

Warunki korzystania z serwisu

Następujące działania mogą doprowadzić do natychmiastowego zakończenia członkostwa bez możliwości odwołania i nie powinny być stosowane:
- wysyłanie niechcianych wiadomości e-mail (spam) - stosowanie spamu w imieniu jakiegokolwiek produktu lub usługi
- wysyłania wiadomości, które zawierają link partnerski w grupach dyskusyjnych, które są związane z tym produktem lub usługą

Zastrzegamy sobie prawo do dodawania lub usuwania materiałów na tej stronie, wprowadzania zmian do serwisu i niniejszej umowy bez informowania.

Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia członkostwa bez uprzedzenia, według naszego wyłącznego uznania, każde konto, które narusza niniejszą umowę lub w inny sposób dopuszcza się nadużyć lub nadużywania usługi, nękania innych członków lub administratorów w jakikolwiek sposób.

W mało prawdopodobnym przypadku, że program ten zakończy swoją działalność, jego twórcy, operatorzy, pracownicy i następcy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne straty naszych członków lub podmiotów zależnych. Materiał zgromadzony na naszych stronach jest dostępny dla wszystkich nowych użytkowników od momentu przystąpienia, uważa się go za pełnowartościowy w stosunku do wnoszonych opłat.

Strony i osoby zaangażowane w następujące działania nie kwalifikują się do członkostwa: sprzedaż, dostarczanie lub linkowanie do nielicencjonowanych treści, pornografii, warezów, pirackiego oprogramowania, oprogramowania do spamu, dla hackerów lub do zbierania danych, list adresów e-mail, ani innych materiałów popierających przemoc, nienawiść, zemstę, rasizm, wiktymizację lub działalność przestępczą.

Wszystkie starania zostały spełnione, aby dokładnie przedstawić ten system i jego potencjał. Mimo, że przemysł ten jest jednym z niewielu, gdzie można samodzielnie określić poziom zarobków, nie ma gwarancji, że zarobisz jakiekolwiek pieniędze przy użyciu technik i pomysłów zawartych w naszych materiałach. Zaprezentowane przykłady nie mogą być interpretowane jako obietnica czy gwarancja zarobków. Osiągnięty dochód jest całkowicie zależny od osoby używającej naszych produktów, pomysłów i technik. Nie sugerujemy, że jest to "get rich scheme" (system stań się bogaty).

Członkowie złapani na spamowaniu lub w inny sposób szkodzący naszemu programowi będą mieli usunięte konta, a może i ścigani za swoje działania. Zbadamy wszystkie zarzuty przed podjęciem akcji.

Mimo istnienia bezpośredniej prowizji sprzedażowej i natychmiastowych wypłat do naszych członków, w przypadkach w których klient żąda zwrotu pieniędzy za kupiony produkt, sponsor dokonujący tej sprzedaży zobowiązuje się do zwrotu poniesionych kosztów. Nasza gwarancja zwrotu pieniędzy jest ograniczona do 30 dni.

Wszystkie płatności są dokonywane poprzez wskazane systemy płatności, a nie przez Gifts Roll Up, dlatego wszelkie problemy powstałe w tych kwestiach należy zgłaszać do dostawców tych usług.

Rola użytkownika jako partnera marketingowego nie stanowi relacji pracownik / pracodawca. Partnerzy są uważani za samodzielnych wykonawców i są odpowiedzialni za własną księgowość, podatki oraz sprawozdawczości, w stosownych przypadkach.

Ta strona nie ponosi odpowiedzialności ani nie gwarantuje przydatności handlowej linków do podmiotów trzecich. Witryny innych firm (podmioty trzecie) nie są konserwowane i prowadzone przez Gifts Roll Up i możesz być przedmiotem szkód wywołanych przez złośliwe oprogramowanie, które może zostać pobrane z lub bez Twojej wiedzy w wyniku odwiedzania tych witryn. Łącza do innych stron są wyłącznie dla Twojej wygody i odwiedzasz je na własne ryzyko.

Powyższy Regulamin i Warunki korzystania z serwisu zostały ostatnio zmienione w dniu 5 października 2010. 

Zakaz kopiowania. (z wyłączeniem moich współpracowników)
Grand Syndica.

0 komentarz "Regulamin GRU (Warunki korzystania z serwisu)"

Prześlij komentarz